Környezetvédelmi engedélyek

15 évre visszanyúló szakmai tapasztalati háttérrel juttatjuk ügyfeleinknek a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedélyekhez. Ezenfelül állandó környezetvédelmi képviseletet biztosítunk (környezetvédelmi megbízottként), illetve eseti megbízással adatszolgáltatást végzünk az ügyfél nevében.

Továbbá együttműködésünk során olyan gyakorlatias, a környezetvédelmi hatósággal kapcsolatos tanácsokkal látjuk el, mellyel időt és pénzt takaríthat meg.

 

 

Azon ügyfeleknek tudunk a segítségére lenni, akik:

Azon ügyfeleknek tudunk a segítségére lenni, akik:

Jelentős környezethasználók
 

 pl.: állattartó telepek,
hulladékfeldolgozó üzemek,
hulladéklerakók,
élelmiszeripari üzemek,
gyárak

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE,

TELJES KÖRŰ VAGY RÉSZLEGES FELÜLVIZSGÁLATOK,

ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSEK ELVÉGZÉSE,

HATÁSTANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSE

Nagy beruházók, építtetők, építészek

KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYOK ELKÉSZÍTÉSE,

ELŐZETES VIZSGÁLATOK LEFOLYTATÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI TERVFEJEZETEK ELKÉSZÍTÉSE

Pályázatírók, közbeszerzést kiíró szervezetek

KÖRNYEZETVÉDELMI TERVFEJEZETEK ELKÉSZÍTÉSÉRE,

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSÉRE,

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKMAI BÍRÁLAT

Hulladékgazdálkodási tevékenységet kívánnak folytatni:

veszélyes- és nem veszélyes hulladék gyűjtése,

kereskedelme (pl.: fémek, akkumulátor, műanyag, papír hulladék, stb.),

hulladékok hasznosítása, ártalmatlanítása​

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE

Hulladékszállítással
 
szeretnének foglalkozni:

 

veszélyes- és nem veszélyes hulladék szállítása országos területi hatállyal,

közszolgáltatás keretein belüli kommunális és/vagy lom hulladék szállítása

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE

Hulladékot termelnek

pl.: gyárak, üzemek, különböző ipari létesítmények, mezőgazdasági termelők, állattartók, stb.

 HULLADÉKBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE,

MUNKAHELYI GYŰJTŐHELY KIALAKÍTÁSA,

ÜZEMI GYŰJTŐHELY KIALAKÍTÁSA,

ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÍTÉSE, 

HAVÁRIA-TERVEK KÉSZÍTÉSE

Termálkutak, mélyfúrású kutak, öntözőkutak, monitoring kutak tulajdonosai

pl.: kertészetek, mezőgazdasági termelők,

időszakos monitoringra kötelezettek (pl.: földalatti üzemanyagtartályok, benzinkutak üzemeltetői)

VÍZJOGI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE, 

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE,

SZAKVÉLEMÉNYEK KÉSZÍTÉSE

Szennyezőanyagot bocsát ki 

pl.: autómosók,
tejüzemek,
vágóhidak,
gépjárműmosók
szikkasztók,
termálvizet használók, stb.

SZENNYVÍZKIBOCSÁTÁSI ENGEDÉLY,

SZENNYEZŐ ANYAG ELHELYEZÉSI ENGEDÉLY,

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVEK,

HAVÁRIA TERVEK ELKÉSZÍTÉSE

Légszennyező forrással rendelkezők,
bűzzel járó tevékenységet
végzők

pl.: terményszárítók, füstölőüzemek, kerámiaüzemek, cementgyárak, ipari kazánt használók, stb.
 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE,

ADATSZOLGÁLATÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

Önkormányzatok

 

FENNTARTHATÓSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE,

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMOK KÉSZÍTÉSE,

 SZAKVÉLEMÉNYEK KÉSZÍTÉSÉRE

Telepengedély-köteles tevékenységet szeretne folytatni


 TELEPENGEDÉLY MEGSZERZÉSE
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL ÜGYINTÉZÉSE

 

Bírsággal sújtottak 


 BÍRSÁGMÉRSÉKLÉS

SZAKTANÁCSADÁS

 

 

Kérjen árajánlatot az alábbi űrlap kitöltésével,
vagy hívjon minket az alábbi telefonszámok bármelyikén

 +36 30/266 48 21

 +36 70/512 29 03 
 

Környezetvédelmi engedély beszerzéséhez, ajánlatkéréshez kérem töltse ki a fenti űrlapot

ESETTANULMÁNY

Így spóroltunk meg 3 hónap ügyintézést ügyfelünk részére

Ügyfelünk fémkereskedelmi engedélyköteles anyag (fémhulladék) gyűjtését, szállítását, majd külföldre való exportálását tervezte, ráadásul az engedélyekre nagyon rövid határidővel volt szüksége...

tovább olvasom a történetet

 

A weboldal cookie-kat használ Adatkezelési szabályzatértem